Aardbevingsbestendig maken

Aardbevingsbestendige constructies aanbrengen

Certificaten
Bresser is VCA-, ISO- en CO2-gecertificeerd

Schade en hinder door aardbevingen is het meest effectief te voorkomen bij de overgang tussen de bodem en de opbouw. Het aanbrengen van zogenoemde isolatoren zorgt ervoor dat optredende trillingen worden opgevangen of aanzienlijk worden verminderd. De keuze van het type aardbevingsisolator is afhankelijk van de optredende trillingen en het gewicht en de structuur van de bovenbouw.

Met name als bestaande bebouwing moet worden voorzien van aardbevingsisolatoren komt ervaring met funderingsverbetering en vijzelen van pas. In veel gevallen kunnen bewoners of gebruikers zo lang mogelijk gebruik maken van de bestaande woning of gebouw. Terwijl zij het gebouw gebruiken gaan de werkzaamheden door. Een mooi voorbeeld is het versterkte gemeentehuis in Loppersum, waar gedurende de versterkingsoperatie gewoon is doorgewerkt.

Bij iedere aanvraag toetsen we eerst of de aanwezige fundering aangepast kan worden met aardbevingsisolatoren. Met behulp van rekenmodellen bepalen we:

  • welke krachten optreden in het gebouw zonder aanpassingen;
  • welk type aardbevingsisolator (base-isolation) effectief ingezet kan worden;
  • welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de aardbevingsisolatoren te kunnen plaatsen.

Vervolgens wordt het theoretisch eindresultaat geanalyseerd op uitvoerbaarheid. Op basis van deze bevindingen maakt Bresser een plan. Dit plan bespreken met de opdrachtgever en zijn adviseurs. Indien akkoord, kan het plan als vergunningsaanvraag worden ingediend.

Als de vergunning is verleend kan het plan worden uitgevoerd. Gedurende de uitvoering bewaken we voortdurend de voortgang. Indien gewenst krijgen de direct betrokkenen toelichting over de voortgang en kan de voortgang ter plekke worden gevolgd.

Bresser werkt op een transparante wijze aan een passende oplossing en uitvoering. Dit maakt dat eigenaren en gebruikers weer met vertrouwen gebruik kunnen maken van hun woning of gebouw. 

Onze projecten