Funderingsverbetering

Uw partner voor funderingsonderzoek en -verbetering

Certificaten
Bresser is VCA-, ISO- en CO2-gecertificeerd

Funderingsverbetering

Aflopende vloeren, klemmende ramen of deuren, scheuren in de muren, scheefstand van het pand kunnen wijzen op funderingsproblemen. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door:

 • aantasting van de houten funderingspalen door schimmels als gevolg van droogstand (paalrot);
 • aantasting van de houten funderingspalen door bacteriën in het grondwater (palenpest);
 • zakking door negatieve kleef;
 • constructieproblemen, bijvoorbeeld door overbelasting, slechte houtkwaliteit, palen zijn niet op juiste diepte gebracht of er zijn te weinig palen geheid.

Funderingsonderzoek

Wilt u weten wat de staat van uw fundering is? Laat Bresser dan een onderzoek verrichten. Een funderingsonderzoek geeft inzicht welke problemen er zijn, in welke staat uw fundering verkeert, of funderingsherstel noodzakelijk is, welke vorm van herstel mogelijk is en op welke termijn het herstel moet plaatsvinden. Bresser voert dit onderzoek uit conform de F3O-richtlijnen.

Offerte

Op basis van het funderingsonderzoek maakt Bresser de kosten inzichtelijk in een offerte. Deze offerte kan meerdere oplossingen bevatten zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Zo kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om meerwaarde te creëren door een kelderruimte onder uw woning aan te brengen.

Funderingsherstel

Bij opdracht gaat onze constructeur aan de slag om constructieberekeningen uit te werken. We verzorgen ook alle benodigde vergunningen zoals een omgevingsvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en monumentenvergunning. Indien alle lichten op groen staan kan Bresser beginnen met de werkzaamheden.

Aanpak funderingsherstel

De aanpak van het werkzaamheden is verdeeld in drie stappen:

1. Voorbereiding

 • Overleg met opdrachtgever en betrokken buren.
 • Bouwkundige vooropnames bij directe buren.
 • Ontwikkelen planning.
 • Overleg logistiek bewoning.

2. Uitvoering

 • Het funderingsherstel gebeurt in overleg met de diverse betrokkenen zoals de opdrachtgever, de gemeente, constructeur.
 • Inzet van innovatieve technieken, modern materieel en gespecialiseerd personeel.

3. Afronding

 • Na het funderingsherstel wordt er een eindoplevering gehouden met de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever ontvangt garantie op de geleverde constructie.
contact