Sein op groen

Verplaatsing historisch seinhuis Roosendaal

Certificaten
Bresser is VCA-, ISO- en CO2-gecertificeerd

Sein op groen

In opdracht van ProRail verplaatste Bresser het 240 ton wegende seinhuis naar een locatie 1,5 km verder naast de Locloods in Roosendaal.

Industrieel erfgoed

Een seinhuis werd vroeger gebruikt om apparatuur in te zetten voor de bediening van seinen, wissels en andere zaken die deel uitmaken van een spoorweg. Het is in 1907 gebouwd, maar sinds 1994 niet meer in gebruik. Omdat het seinhuis belangrijk erfgoed is van de rijke spoorgeschiedenis van Roosendaal, is besloten om het in zijn geheel te verplaatsen naar een nieuwe plek waar mensen het kunnen bekijken. Dat was niet mogelijk omdat het industrieel monument tussen de sporen stond.

Bresser verplaatste het gebouw op zogeheten SPMT’s van Sarens. Voor de operatie werd het spoor buiten dienst gesteld en de bovenleiding tijdelijk ontkoppeld.

Nieuwe plek naast Locloods

Het Seinhuis B zoals het officieel heet, staat nu bijna anderhalve kilometer verderop een nieuwe plaats naast de monumentale locloods. Het karakteristieke gebouw is door ProRail overgedragen aan BOEi, de nationale maatschappij tot behoud, ontwikkeling en exploitatie van industrieel erfgoed.

Contact

Bresser werkte ondermeer voor