Bedreigd cultureel erfgoed verplaatst

800 ton wegend monument met succes 2 km verreden

Certificaten
Bresser is VCA-, ISO- en CO2-gecertificeerd

Bedreigd cultureel erfgoed verplaatst

Imam Abdullah Zawiyah social complex (1249 – 1294) in Hasankeyf, Turkije is met succes verplaatst over een afstand van 2 km naar een hoger gelegen archeologisch park. De verplaatsing van het complex, bestaande uit verschillende losstaande objecten, gebeurde in fasen. Op 10 september werd het eerste deel verplaatst. Dit 800-ton wegende monument is gepositioneerd in de nabijheid van de onlangs verplaatste 800 jaar oude Artuklu Hamam en de 15e eeuwse tombe Zeynel Bey. De bijgehorende toren werd de volgende dag ook met succes overgebracht naar de nieuwe locatie. De verhuizing van het laatste onderdeel van het complex vond eind oktober plaats.

Het cultureel erfgoed in Hasankeyf in het stroomgebied van de Tigris dreigt overstroomd te worden als gevolg van de aanleg van een stuwdam die het gebied moet gaan voorzien van energie. Door de bedreigde monumenten met zorg te verplaatsen naar een hoger gelegen deel, kan dit belangrijke cultureel erfgoed worden behouden voor toekomstige generaties.

 

Contact

Bresser werkte ondermeer voor