Funderingsverbetering

Uw partner voor funderingsonderzoek en -herstel

Aflopende vloeren, klemmende ramen of deuren, scheuren in de muren, scheefstand van het pand kunnen wijzen op funderingsproblemen. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door:

  • aantasting van de houten funderingspalen door schimmels als gevolg van droogstand (paalrot);
  • aantasting van de houten funderingspalen door bacteriën in het grondwater (palenpest);
  • zakking door negatieve kleef;
  • constructieproblemen, bijvoorbeeld door overbelasting, slechte houtkwaliteit, palen zijn niet op juiste diepte gebracht of er zijn te weinig palen geheid.

Funderingsonderzoek
Een onderzoek geeft inzicht welke problemen er zijn, in welke staat uw fundering verkeert, of funderingsherstel noodzakelijk is, welke vorm van herstel mogelijk is en op welke termijn het herstel moet plaatsvinden. Bresser voert het onderzoek uit conform de F3O-richtlijnen.

Offerte
Op basis van het funderingsonderzoek maakt Bresser de kosten inzichtelijk in een offerte. Deze offerte kan meerdere oplossingen bevatten. Zo kunt u meerwaarde creeren door een kelderruimte aan te brengen. 

Funderingsherstel
Bij opdracht gaat onze constructeur aan de slag om constructieberekeningen uit te werken. We verzorgen ook alle benodigde vergunningen zoals een omgevingsvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en monumentenvergunning.Indien alle lichten op groen staan kunnen we aan de slag. Dat gebeurt in drie stappen:

Voorbereiding
- overleg met opdrachtgever en betrokken buren
- bouwkundige vooropnames bij directe buren
- ontwikkelen planning
- overleg logistiek bewoning

Uitvoering
- Het funderingsherstel vindt plaats in overleg met diverse betrokkenen (o.a. gemeente, constructeur, opdrachtgever)
- Inzet van innovatieve technieken, modern materieel en gespecialiseerd personeel.

Afronding
- Na het funderingsherstel is er een eindoplevering met de opdrachtgever
- De opdrachtgever ontvangt garantie op de door Bresser geleverde constructie