Verplaatsen

Met het horizontaal en/of verticaal verplaatsen van objecten bouwde Bresser nationaal én internationaal naam op. Als funderingen of constructies zijn versterkt en verbeterd, is het mogelijk om vooraf dusdanige maatregelen te nemen dat het object kan worden verplaatst.

Bresser kan uw gebouw verticaal optillen of laten zakken of horizontaal verplaatsen over een afstand slechts enkele centimeters tot meerdere kilometers. De afstand van de verplaatsing is afhankelijk van de obstakels op de afstand die moet worden afgelegd.

De ouderdom van het object of de technische staat is minder relevant. Na een inventarisatie van de wensen van de opdrachtgever treffen we voorzorgsmaatregelen zodat ieder object gedurende de gehele verplaatsingsoperatie voldoende stevig blijft. Zo ontstaat in de voorbereidingsperiode en tijdens de verplaatsing geen schade. Indien gewenst worden maatregelen genomen om het object na verplaatsing naadloos te integreren in een nieuwe constructie en/of toepassing.

In de afgelopen veertig jaar heeft Bresser uiteenlopende verplaatsingsprojecten uitgevoerd zoals:

  • Enkele monumentale objecten uit de 12e en 15e eeuw werden onlangs met succes verplaatst in Zuidoost Turkije. Onder andere een graftombe, een hamman, een poort, een minaret ed enkele kilometers verhuisden naar een hoger gelegen archeologisch museum en werden geherfundeerd. Een aantal gebouwen werd ook aardbevingsbestendig gemaakt;
  • Een 18e eeuwse monumentale paardenstal werd voor de grootscheepse uitbreiding van een museum tweemaal verplaatst en 'onder architectuur' geintegreerd in een moderne entree;
  • Een 19e eeuwse stadvilla (huis) werd 3,5 meter opgetild en geintegreerd in een modern conferentie-oord;
  • Een nieuw gebouwd meerlaags kinderopvangcentrum werd 30 meter opgeschoven om blijvend geintegreerd te worden in een compleet kinderopvang- en schoolcomplex;
  • Meerdere woningen zijn tijdens de nieuwbouw enkele tot tientallen centimeters opgetild omdat ze onjuist waren gebouwd ten opzichte van straatpeil;
  • Tientallen opslagtanks (tot Ø 90 meter) zijn voorscheefstand of terprenovatie opgetild en rechtgezet;
  • Tientallen bruggen en viaducten (in lokale wegen, snelwegen of spoorbanen) zijn geheel of gedeeltelijk afgelaten of opgetild tijdens de nieuwbouw of om bijvoorbeeld aanpassingen aan oplegconstructies te verrichten;
  • Diverse spoordekken, onderdoorgangen of brugdelen zijn ingeschoven in spoorbanen en snelwegen tijdens de nieuwbouw.