Aardbevingsbestendige constructies aanbrengen

Aardbevingshinder en -schade wordt het meest effectief voorkomen bij de overgang tussen bodem en opbouw. Het aanbrengen van zogenaamde aardbevingsisolatoren zorgt ervoor dat optredende trillingen worden afgevangen of aanzienlijk verminderd. Het specifieke type aardbevingsisolator is afhankelijk van de optredende trillingen en het gewicht en de structuur van de bovenbouw.

Met name als bestaande bebouwing voorzien moeten worden van aardbevingsisolatoren komt ervaring met funderingsverbetering en vijzelen van pas. In vele gevallen is het mogelijk om bewoners of gebruikers zo lang mogelijk gebruik te laten maken van de bestaande woning of gebouw.

Bij iedere aanvraag wordt getoetst of de huidige fundering in staat is om aangepast te worden met aardbevingsisolatoren. In rekenmodellen wordt bepaald:

  • welke krachten optreden in het gebouw zonder aanpassingen;
  • welk type aardbevingsisolatoren effectief ingezet kan worden;
  • welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de aardbevingsisolatoren te plaatsen.

Het theoretisch eindresultaat wordt vervolgens geanalyseerd op uitvoerbaarheid. Op basis van deze bevindingen stelt Bresser een plan op. Nadat dit plan met de opdrachtgever en zijn adviseurs is besproken kan het als vergunningsaanvraag worden ingediend.

Na verlening van de vergunning wordt het plan uitgevoerd. Gedurende deze fase bewaken we de voortgang. Indien gewenst krijgen de direct betrokkenen toelichting over de voortgang en kan de voortgang ter plekke worden gevolgd.

Bresser werkt op een transparante wijze een passende oplossing en uitvoering. Dit maakt dat eigenaren en gebruikers weer met vertrouwen gebruik kunnen maken van hun woning of gebouw.