Profiel

Bresser is meer dan 40 jaar gespecialiseerd in funderingsverbetering, aardbevingsbestendig maken, vijzelen en verplaatsen van uiteenlopende objecten in binnen- en buitenland. Inmiddels zijn tientallen individuele woningen, woonblokken, flats, bruggen, viaducten, landtanks, kerken, molens of andersoortige monumenten zowel in de nieuwbouwfase als op latere leeftijd succesvol aangepakt.

Bresser is een echt familiebedrijf waarin professionals vaak al vele jaren werken. Inmiddels is de algemene leiding in handen van de tweede generatie Bresser. We werken in binnen- en buitenland. Indien mogelijk werken we met lokale arbeidskrachten. Voorafgaand en bij de uitoefening van hun werkzaamheden krijgen zij uitleg en begeleiding van onze professionals.